Takstblad

Vandafgifter opkræves 2 gange årligt.

  • Helårlig fast afgift:  500 kr
  • Pris pr. kubikmeter:  5 kr
  • Statsafgift pr. kubikmeter: 6,37 kr
  • Gebyr for overskridelse af betalingsfrist : 50 kr
  • Gebyr for aflæsning af vandure, hvis ejer ikke selv har foretaget og indsendt aflæsning:  50 kr
  • Lukning og genåbning i forbindelse med manglende betaling betales af forbrugeren/ejeren. Prisen for lukning og genåbning er den faktiske iflg. regning

Vandværket ejer hovedledning og stikledninger til og med stophane, normalt 1 meter inde på grunden. Endvidere ejer vandværket vandurene. Vandværket vedligholder hoved- og stikledninger (1 m ind på grunden) samt vandure.

Ejer af ejendom tilsluttet vandværket hæfter for betaling af vandafgifter.

Tilslutningsafgifter

  • Enfamiliehuse, gårde, række- og kædehuse med egen indføring: 15.000 kr.
  • Erhverv og storforbrugere af vand: efter bestyrelsens bedømmelse. Alle tilslutningsafgifter indeksreguleres årligt pr. 1. januar

Alle afgifter er eksklusive moms.

  • Opgørelse og afregning af vandforbrug i forbindelse med hushandel. 300 kr
  • Byggevand 400 kr

Priserne er ekskl. moms