Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling i
Tved Vandværk I/S
Tirsdag den 12. marts 2024 kl. 19.30
i Tved Forsamlingshus

Dagsorden iflg. Lovene.

På valg til bestyrelsen er:
Jens Kruse, villig til genvalg
Hans Ole Kruse, villig til genvalg

Endvidere skal der vælges 2 revisorer og suppleanter for bestyrelse og revisorer.

Efter generalforsamlingen serverer Elsebeth den sædvanlige menu. Af hensyn til serveringen er tilmelding nødvendig til formanden på telefon 40 17 16 33 senest den 9. marts 2024.

Vel mødt – Jens Kr. Meller Thomsen
Formand