Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling i
Tved Vandværk I/S
tirsdag den 19. marts 2019 kl. 19.30
i Tved Forsamlingshus

Dagsorden iflg. lovene.
På valg til bestyrelsen er:
Jens Kr. Meller Thomsen, villig til genvalg
Lene Fast, villig til genvalg
Niels Peter Sørensen, villig til genvalg
Efter generalforsamlingen serveres sædvanlig menu.
Af hensyn til serveringen er tilmelding nødvendig
til formanden på telefon 40 17 16 33
senest 17. marts 2019
Vel mødt
Jens Kr. Meller Thomsen
Formand