Generalforsamling

Generalforsamlingen er aflyst.

Der afholdes ordinær generalforsamling i
Tved Vandværk I/S
– senere – der indkaldes igen
i Tved Forsamlingshus

Dagsorden iflg. lovene.
På valg til bestyrelsen er:
Jens Kruse, villig til genvalg
Hans Ole Kruse, villig til genvalg

Efter generalforsamlingen serveres sædvanligt traktement af Torben, vor nye forsamlingshusvært.
Af hensyn til serveringen er tilmelding nødvendig
til formanden på telefon 40 17 16 33
senest 13. marts 2019
Vel mødt
Jens Kr. Meller Thomsen
Formand