Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling i
Tved Vandværk I/S
tirsdag den 22. marts 2022 kl. 19.30
i Tved Forsamlingshus


Dagsorden iflg. Lovene.

På valg til bestyrelsen er:
Jens Kruse, villig til genvalg
Hans Ole Kruse, villig til genvalg
Suppleant: Henrik Lykke Sørensen, villig til genvalg
Revisorer: Marianne Bilenberg og Anni Korsbak, begge villige til genvalg.

Efter generalforsamlingen serveres den sædvanlige menu af de nye værter i forsamlingshuset.
Af hensyn til serveringen er tilmelding nødvendig til formanden på telefon 40 17 16 33 senest den 18. marts 2022.

Vel mødt – Jens Kr. Meller Thomsen
Formand