Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling i
Tved Vandværk I/S
tirsdag den 14. marts 2023 kl. 19.30
i Tved Forsamlingshus

Dagsorden iflg. Lovene.

På valg til bestyrelsen er:

Jens Kr. Meller Thomsen, villig til genvalg, 

Lene Fast, villig til genvalg

Niels Peter Sørensen, villig til genvalg

Endvidere skal der væges 2 revisorer og suppleanter for bestyrelse og revisor

 

Efter generalforsamlingen serveres den sædvanlige menu.
Af hensyn til serveringen er tilmelding nødvendig til formanden på telefon 40 17 16 33 senest den 7. marts 2023.

Vel mødt – Jens Kr. Meller Thomsen
Formand