Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling i Tved Vandværk I/S
tirsdag den 27. marts 2018 kl. 19.30
i Tved Forsamlingshus

Dagsorden iflg. lovene.

På valg til bestyrelsen er:
Jens Kruse, villig til genvalg
Hans Ole Kruse, villig til genvalg

Efter generalforsamlingen vil der være
traktement som sædvanligt.

Af hensyn til serveringen er tilmelding nødvendig
senest 25. marts 2018 på telefon 40 17 16 33

Vel mødt
Jens Kr. Meller Thomsen
Formand