Generalforsamling

Der blev afholdt ordinær forsinket generalforsamling i
Tved Vandværk I/S
torsdag den 20. august 2020 kl. 19.30
i Tved Forsamlingshus

Dagsorden iflg. lovene.
På valg til bestyrelsen er:
Jens Kruse, genvalgt
Hans Ole Kruse, genvalgt