Analyser

Vandet er rent.

Der er den 2.1.2018 kommet meddelelse om, at kogepåbud er ophævet. Den lange ventetid på ophævelsen skyldes ferie i kommune og embedslægesystemet. Syddjurs Kommune udsender pressemeddelelse om ophævelsen.

To på hinanden følgende prøve med en uges mellemrum viser rent vand.

Vandet har reelt været rent siden 15.12. men påbuddet har først kunnet ophæves efter ovennævnte prøver.

ar18 marts

AR-17-CA-00619701-01 2
AR-17-CA-00619701-01 3